Your journey begins here!

Personalize your experience by creating an account with Eurasia Concept.

One of us?

Please log in if you already have an account.

News & Events


Khai trương Promemoria - Xưởng chế tác cái đẹp

Sự kiện ra mắt thương hiệu Promemoria do Eurasia Concept tổ chức diễn ra vào ngày 26/5 vừa qua tại toà nhà Times Square, với sự hiện diện của khách mời đặc biệt là ông Davide Sozzi và ông Paolo Sozzi – con trai của ông Romeo Sozzi, người sáng lập thương hiệu và tạo dựng nên giá trị của Promemoria cho đến ngày hôm nay.

load more